Blogi

Lauri Oino - marraskuu 28, 2019

Kilpailukirjoitukset käyttöön!

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto on vuosikymmenien ajan järjestänyt muistitietokeruita monenlaisista arkisista aiheista. Keruut tuottavat arvokkaita aineistoja, jotka avaavat yksilöiden, konkreettisten asioiden ja arkielämän näkökulman siihen, mitä makrotasolla kuvaavat tilastot ja muut perinteiset tietolähteet.

Usein keruita järjestetään yhteistyössä sellaisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa, joiden toiminta liittyy keräyksen aihepiiriin, ja usein aloite keruusta tuleekin näiltä tahoilta. Tehokas tapa herättää kirjoitusinnostus on yhdistää muistitietokeräykseen kirjoituskilpailu.

Viimeksi tämän osoitti valtakunnallinen Kyläillään-kirjoituskilpailu, johon tuli 846 kirjoitusta 726 kirjoittajalta. Määrä on viime vuosien keruiden suurimpia.

Kilpailun järjestivät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran lisäksi Maaseudun Sivistysliitto, Maahenki-kustantamo, Suomen Kylät ry, Suomen Kotiseutuliitto, Eläkeliitto sekä Siskot ja Simot ‑yhteisö. Kilpailulla oli siis vahva runsasjäsenisten valtakunnallisten järjestöjen tuki, mikä varmasti auttoi tiedottamisessa ja kirjoittajien saamisessa liikkeelle. Tuhdilla palkintosummallakin lienee osuutensa.

Kyläillään-keruun ja kilpailun kirjoitukset kertovat todella monipuolisesti suomalaisista kyläilytavoista. Ajallisesti materiaali painottuu erityisesti 1950- ja 1960-luvuille, mutta paljon on aineistoa varhemmilta ja myöhemmiltäkin vuosikymmeniltä aina tähän päivään asti. Osa kirjoituksista kuvasi yksittäistä kyläilytapausta, osa kyläilytapoja yleisemmin ja pitemmältä ajalta.

Tapakulttuuriin liittyvän varsinaisen aiheensa lisäksi aineistosta aukeaa kuitenkin näkymiä moneen muuhunkin asiaan pääosin sodanjälkeisessä Suomessa, aina tähän päivään asti: perhe-elämään, sukulaisuussuhteisiin, yhteisöjen rakenteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja hierarkioihin, lasten elämään ja asemaan, asumiseen, koteihin, ruokakulttuuriin, kulutukseen, ajanvietteeseen, elinkeinoihin, liikkumiseen, kaupungistumiseen – ja niin edelleen.

Maaseudun Sivistysliitto on 2010-luvulla järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä kyläilyn lisäksi kirjoituskilpailuja lehmästä, hevosesta, kalastuksesta, metsästyksestä ja mökkeilystä, ja Maahenki-kustantamo on julkaissut kilpailujen parhaimmistosta antologiat.

Antologioilla on tärkeä tehtävä. Niiden kautta saadaan julki edustava näyte kilpailujen monipuolisesta sadosta lukijaystävällisessä muodossa, siististi taitettuna ja yksien kansien väliin koottuna lukupakettina. Ne myös motivoivat – tekstinsä mukaan saaneiden ilo on julkistamistilaisuuksissa vaikuttanut yhtäläiseltä riippumatta siitä, onko omalle kohdalle osunut myös palkinto vai ei. Kirjallisuutena kilpailujen kärkitekstit ovat tässä kirjoittajien luvatussa maassa korkeata tasoa; niitä on todella ilo lukea.

Palkitsemisissa ja antologiavalinnoissa painottuvat ilmaisullisesti vahvimmat, taitavimmin tarinoiksi kirjoitetut ja koskettavimmat kirjoitukset, ja suosituissa kilpailuissa seula on todella tiukka. Ulkopuolelle jääkin valtava määrä kirjoituksia täynnä kunkin tekstin kirjallisista ansioista riippumatonta arvokasta tietoa, joka yltää paljon laveammalle kuin kulloinenkin keruun aihe.

Joukkoistaminen on yksi viime vuosien avainsanoja, joka on paljolti yhdistetty digitalisaation tuomiin datan keräämisen, hyödyntämisen ja jakamisen mahdollisuuksiin. Voisi sanoa, että muistitietokeräykset ja kirjoituskilpailut ovat olleet mitä oivallisinta historian ja yhteiskunnan tutkimuksen ja tiedon keräämisen joukkoistamista jo vuosikymmenet.

Kirjoituskilpailuaineistoilla olisikin paljon annettavaa eri alojen tutkijoille, suunnittelijoille, taustatyötä tekeville toimittajille, historiikkien kirjoittajille ja monelle muulle. Nämä joukkoistamisen hedelmät löytyvät SKS:n arkistosta – toivottavasti ne huomataan poimia talteen!