Blogi

Pia Mustonen - helmikuu 5, 2019

Erätauko -toimintamallista uusia työkaluja järjestöille

Kevättalvella 2018 tutustuin sattumalta Sitran kehittämään Erätauko- toimintamalliin, jonka tavoitteena on dialogin avulla käydä ja käynnistää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Samoihin aikoihin myös jäsenjärjestöistämme alkoi kuulua kaikuja siitä, että dialogiosaamiselle olisi suuri tarve. Kun Sitralla pian avautui mahdollisuus hakea Erätauko -kouluttajakoulutukseen, tartuimme toimeen kollegani Helin kanssa ja iloksemme pääsimme myös mukaan!

Käytännön työkaluksi Erätauko konkretisoitui meille varsin pian, sillä myös jäsenjärjestömme Eläkeliitto oli mukana Sitran Erätauko -mentoroinnissa. Kun sitten yhteistyössä aloimme suunnitella Eläkeliiton piireille koulutuskiertuetta, oli heti luontevaa lähteä pilotoimaan Erätaukoa.

Syksyn 2018 aikana järjestimme Eläkeliiton kanssa yhteensä kahdeksan tilaisuutta, joissa Erätaukoa hyödynnettiin pääasiallisena menetelmänä. Käytännössä päivä rakentui niin, että aamupäivä käytettiin Erätauko -keskusteluihin pienryhmissä ja iltapäivällä työstettiin konkreettisia ratkaisuja keskusteluissa heränneiden näkökulmien pohjalta.

Kokemukset olivat heti alusta asti rohkaisevia; palautteena saimme, että tällaista avointa keskustelua olisi tarvittu jo paljon aiemmin. Oma havaintomme olikin, että juuri tähän kiteytyy menetelmän suola: etenkin ristiriitatilanteissa kestäviin ratkaisuihin ei voida päästä, jos sitä ennen ei ole otettu riittävästi aikaa erilaisten näkökulmien kuulemiseen. Kun ymmärrys aiheesta, toisten ihmisten näkökulmista ja kokemuksista lisääntyy, helpottuu myös päätöksenteko.

Myös oma osaamisemme dialogin ohjaajana kehittyi kiertueen aikana. Aluksi lähdimme liikkeelle keskusteluissa varsin avoimilla teemoilla. Huomasimme kuitenkin pian, että vetäjällä on hyvä olla riittävästi kysymyksiä takataskussa keskustelun syventämiseksi. Aina niitä ei tarvittu, mutta välillä ne auttoivat pääsemään keskustelussa syvemmälle. Dialogin suunnittelulle ja valmistelulle onkin hyvä varata riittävästi aikaa.

Matka jatkuu

Matkamme Erätauon kanssa jatkuu myös tänä vuonna. Tammikuussa järjestimme jäsenjärjestöillemme yhteisen koulutuksen, jossa perehdyttiin Erätaukoon ja sen hyödyntämiseen järjestötyössä. Koulutuspäivä tarjosi mielenkiintoisia keskusteluja ja pohdintoja siitä, miksi dialogille ja sen mahdollistamiselle on niin huutava tarve. Osa osallistujista tuli alun perin koulutukseen saadakseen tukea ilmastoaiheisen keskustelun suunnitteluun Sitran kansalliseen Erätauko- päivään 29.1. Moni kertoi kuitenkin oivaltaneensa, että Erätaukoa voi soveltaa hyvin monella tavalla järjestötyöhön.

Juuri monikäyttöisyytensä vuoksi Erätauko herätti myös oman kiinnostukseni alun perin. Työkalut ovat valmiita ja riittävän selkeitä kenen tahansa hyödynnettäväksi. Aloittaa voi myös pienin askelin kokeilemalla dialogisen keskustelun periaatteita vaikkapa osana kokousta tai suunnittelupalaveria. Yksin tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, sillä MSL tarjoaa tukea Erätauko -koulutusten muodossa myös jatkossa.

Ota siis rohkeasti yhteyttä koulutussuunnittelijoihimme niin mietitään yhdessä, miten Sinä voisit Erätaukoa hyödyntää!

Tutustu työkaluihin www.eratauko.fi

Katso tästä jäsenjärjestömme ilmastoaiheinen Erätauko -keskustelu 29.1.