Blogi

Virpi Harilahti-Juola - huhtikuu 6, 2017

1+1= paljon enemmän kuin kaksi

Yksi Hyvän mielen paikat -hankkeen kumppanuuspöydistä Tyrnävällä, kuva: Riitta Johanna Laitinen

Puhetta tulevaisuuden kunnasta, maakunnasta, järjestöistä ja niiden välisestä kumppanuudesta on nyt paljon. Puhetta tarvitaan vielä paljon enemmän, jotta asiasta syntyy jonkinlainen yhteinen ymmärrys. Puheen lisäksi tarvitaan muitakin tekoja ja konkreettisia kokeiluja, joissa annetaan lupa onnistua, epäonnistua ja löytää hyviä käytäntöjä kumppanuuteen.

Nuorten ääni kuuluviin Pyhäjoella, kuva: Riitta Johanna Laitinen

Kunnan näkökulmasta katsottuna järjestöt ja vapaan sivistystyön toimijat saattavat joskus näyttää harrastelijoilta, joilta on aina rahat loppu. Järjestöissä toimivat ihmiset puolestaan voivat näyttää idealisteilta, jotka ovat omasta vapaudestaan sokaistuneet.

Järjestöjen ja vapaan sivistystyön vinkkelistä taas kunnat saattavat joskus vaikuttaa hitailta, jäykiltä ja omaan byrokratiaansa kompastuvilta kasvottomilta järkäleiltä.

Ja näiden kahden välille sitten pitäisi syntyä kumppanuutta. Yhteisissä pöydissä on todettu monta kertaa, että toimiva ja todellinen kumppanuus perustuu luottamukseen ja toistensa arvostukseen. Siinäpä sitä onkin. Miten kumppanuutta voidaan rakentaa näiden kahden välille ja onko se ylipäätään mahdollista? On niin helppo sanoa, että tarvitaan erilaisia ajatuksia ja tapoja toimia, mutta käytännössä olisi paljon helpompi toimia vertaistensa kanssa.

Hyvän mielen paikan penkkikahvilassa kunta kuulee kuntalaisiaan, kuva: Ulla-Maija Paukkeri

Ei liene kuitenkaan hyvä idea kummankaan koittaa muuttua toinen toisensa kaltaiseksi. Kummankin on hyvä pitää oma roolinsa ja pystyä näkemään omat ja toisensa vahvuudet.

Parhaimmillaanhan kunnat voivat olla rohkeita omien kuntalaistensa puolta pitäviä lähiyhteisöjä ja järjestöt puolestaan erittäin luovia ja hyviä saamaan ihmiset mukaan tekemään yhteiseksi hyväksi.

Ja tässä se juju ehkä juuri onkin. Nämä kaksi tahoa kun saadaan kuuntelemaan toinen toistaan, ymmärtämään toisiaan ja tekemään yhdessä, niin lopputulos on jotain, mihin kumpikaan ei pystyisi yksin. Kunnissa voidaan tehdä rohkeita ja viisaita päätöksiä, joiden ansiosta syntyy rakenteita, joiden kautta pystytään huomioimaan uudella tavalla kokonaisia ikäluokkia ja erityisiä kuntalaisten ryhmiä. Järjestöt ja vapaa sivistystyö puolestaan voivat saada yhteyden niihinkin kuntalaisiin, joita viranomaiset eivät tavoita, voivat onnistua saamaan kuntalaiset osallistumaan heitä koskeviin asioihin ja ottamaan vastuuta omasta ympäristöstään ja toinen toisistaan.

Nuoret ovat mukana ja ottavat vastuuta toinen toisistaan Pyhäjoella, kuva: Riitta Johanna Laitinen

Kumppanuus ei synny hetkessä eikä vahingossa vaan se vaatii aktiivista vuoropuhelua, sinnikkyyttä ja yhdessä tekemisen iloa. Kumppanuus ei aina ole helppoa, joten sitä pitää vaalia ja nähdä vaivaa sen eteen. Ja kyllä. Parhaimmillaan se on sitä, että kun löytää hyvän kumppanin, siitä on ylpeä ja iloinen, siitä on valmis pitämään hyvää huolta eikä siitä tahdo luopua. Toisiansa arvostavat kumppanit saavat toinen toisensa parhaat puolet esille.

 

#mslfi #osallisuus #kuntakumppanuus