5E kylät

5E kylät

Vähähiiliset yhteisöt -hankkeen tavoitteena on innostaa ja aktivoida maaseudun asukkaita ja yhteisöjä mukaan vähähiilisyyttä edistävien toimien toteuttamiseen. Hankkeen toimien avulla lisätään alueen yhteisöjen tietoisuutta siitä, millaisia konkreettisia toimia kylätasolla voi tehdä vähähiilisyyden edistämiseksi.

Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvontaVähähiiliset_1 (2)-, innostamis-, tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestetään kaikille kiinnostuneille kylille ja muille maaseudun toimijoille tarkoitettuja seminaareja, opintomatkoja, lyhytkoulutuksia, esittely- ja neuvontatilaisuuksia sekä työpajoja erilaisista hankkeen teemoihin liittyvistä aiheista.

Hankkeen toiminta-aluetta ovat Paltamo, Puolanka, Vaala ja Kajaanin maaseutualueet.

Lisää aiheesta valtakunnallisilta Kohti vähähiilisiä kyliä -verkkosivuilta.