Ajankohtaista

Ajatuspaja Alkio tiedon lähteellä

Vapaan sivistystyön arvoperusta on hyvin alkiolainen: Ihmisyys, ihmisyyden kehitystarve, tasa-arvo ja aktiivinen kansalainen ovat määreitä, joita vapaaseen sivistystyöhön on liitetty läpi vuosikymmenten. Tavoitteena on hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Avainsanoja ja -tekijöitä ovat tässä projektissa olleet elinikäinen oppiminen ja kustakin ihmisestä kumpuava kokemusasiantuntijuus. Tärkeää on ollut myös se, että ihminen on osa suurempaa yhteisöä. Nykypäivänä puhuisimme osallisuudesta.

Osallistuminen ja osallisuus ovat olleet jo pitkään demokratiatutkimuksen kuumimpia aiheita. Elämme osallistavan hallinnan ja erilaisten demokratiainnovaatioiden aikaa. Kokemusasiantuntijuudelle on tilausta. Asiantuntijaraadit, kyselyt, kuulemistilaisuudet, lausunnot ja erilaiset suoran toiminnan kanavat ovat nostaneet ihmisten kokemukset ja mielipiteet keskiöön ja tutkitun tiedon rinnalle. Sosiaalinen media on täynnä maallikkotietoa.

Tällaiseen todellisuuteen syntyi Maaseudun Sivistysliitossa keväällä 2020 alkiolainen ajatuspaja Alkio. Vahvuutenaan vapaan sivistystyön ihmiskäsitys, kokemusasiantuntijuus ja sen kautta syntyvä maallikkotieto, ja tavoitteena ajatuspajoista tuttu, punnittu ja tutkittu yhteiskunnallinen tieto.

Vielä emme ole Ajatuspaja Alkiossa törmäyskurssille näiden kahden eri tiedonlajin kanssa joutuneet. Päinvastoin. Molemmilla on tärkeä paikka toiminnassamme. Molempia tarvitaan.

Kysyimme nimittäin kuluvana vuonna yli tuhannelta 15-29- vuotiaalta nuorelta heidän näkemyksiään suomalaisesta yhteiskunnasta, omasta kansalaistoimijuudesta, arvoista sekä suomalaisista eduskuntapuolueista. Haastattelimme liki kahtakymmentä mielipidevaikuttajaa eri aloilta tiedustellen heiltä, millainen on koronan mukanaan tuoma ”selviytymisoppi Suomelle”. Keskustelimme yli sadan nuoren, kansalaistoimijan, tutkijan, toimittajan ja yhteisökehittäjän kanssa osallisuudesta, kansanvallan ongelmista ja tulevaisuudesta sekä siitä, millainen on tulevaisuuden yhteiskuntarakenteemme. Kiitos kaikille kokemuksistanne ja näkemyksistänne ja niiden jakamisesta laajempaan tietoisuuteen.

Puhuttelimme monta äitiä, isää, opettajaa, nuorisotyöntekijää ja poliitikkoa kertomalla heille suoraan, että nuoret eivät halua olla mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa tai päätöksenteossa, koska he eivät halua olla julkisesti esillä eivätkä arvostelun kohteena.

Luimme kiloittain tutkimuksia, kannanottoja, selvityksiä ja ennusteita siitä, miten korona- pandemia on kiihdyttänyt monipaikkaisuutta ja maallemuuttoa. Selasimme vuoden aikana arvobarometrejä ja exceleitä Suomesta ja muualta maailmasta päästäksemme perille nuorten arvomaailmasta – vain havaitaksemme oman kyselytutkimuksemme kautta, että 2020-luvun suomalaiset nuoret ovat alkiolaisempia kuin koskaan! Ihmisarvo on loukkaamaton, tasa-arvo on kaiken yhteiskunnallisen toiminnan perusta, heikoimmista pidetään huolta ja peruspalvelut on turvattava kaikkialla Suomessa.

Kokemuksellisen tiedon kuuleminen on paitsi tärkeää ja oikeudenmukaista, mutta myös demokratian kannalta arvokasta. Tutkittu tieto taas saa oikeutuksena vain ja ainoastaan sen hyödynnettävyyden kautta. Muutaman kymmenesosan heitto puoluekannatusmittauksessa ei suista ketään puoluetta ahdinkoon eikä suvereeniksi suosikkipuolueeksi, mutta sama mittavirhe lääketieteen puolella voi jo tappaa potilaan. Siksikin on tärkeää, että tutkittua tietoa käytetään oikein ja desimaalit ovat kohdallaan.

Ajatuspaja Alkiossa jatkamme ensi vuonna tutkitun tiedon, keskustelun ja kokemusasiantuntijuuden maailmassa tavoitteena parempi, tietoon pohjautuva päätöksenteko. Selvitämme nuorten osallisuutta, kansanvallan tilaa ja demokratian uhkia Suomessa ja Euroopassa, mietimme uusia poliittisen osallistumisen tapoja ja pohdimme puoluekentän muutosta sekä poliittisen keskustan roolia pohjoismaisen hyvinvointivaltion viitekehyksessä. Olemme myös mukana miettimässä metsänomistamiseen liittyviä ilmiöitä kuten millaista suomalaisuutta metsä tuottaa ja millainen mielipiteen muokkaaja metsäomistajuus on yhteiskunnallisesti?

Edessä uusi vuosi ja kirkkaat ajatukset.