Ajankohtaista

Tietoa hyvän sään aikana

Yhteiskuntamme on rakennettu elinvoiman ja kestävyyden osalta niin, että päätöksiä pitää tehdä oikeassa ajassa ja oikeassa paikassa. Tämä on myös yksi Ajatuspaja Alkion keskeisimmistä tehtävistä: tuottaa, koota ja jakaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Lokakuussa julkistimme kyselytutkimuksen pohjalta nuorten näkemyksiä eri puolueista, arvoistaan ja itsestään kansalaistoimijoina. Se, että nuoret eivät ole halukkaita lähtemään mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja politiikkaan, koska eivät halua asettua julkisen arvostelun kohteeksi, kaipaa kipeästi tarkempaa pohdintaa, mutta ennen kaikkea tekoja yhteiskunnallisen toimintakulttuurin muuttamiseksi.


Järjestämme ke 11.11. avoimen keskustelutilaisuuden, jossa käymme kyselyä tarkemmin läpi. Olet tervetullut mukaan kuulemaan, mitä nuoret elämänmenosta ajattelevat ja millaista maailmaa me yhdessä olemme rakentamassa. Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan joulukuussa verkkojulkaisuna.

Ajatuspaja Alkio julkistaa myös joulukuussa selvityksen siitä, mitä korona-ajasta on opittu Suomen yleisen iskunkestävyyden ja vastustuskykyisyyden näkökulmasta. Raportti hakee vastauksia kysymyksiin, mitä itse kunkin – päättäjien, muiden vaikuttajien, yhteisöjen, yksilöiden – tulee tehdä, jotta Suomi suoriutuisi tulevaisuuden kriiseistä mahdollisimman hyvin. Tiedot ja näkemykset on koottu eri alojen asiantuntijoilta, joiden joukossa on myös yhteiskunnallisen päätöksenteon asiantuntijoita.

Raportti ja sitä tukevat podcastit tarjoavat punnittua tietoa ja konkreettisia toimintaehdotuksia, josta monet ovat sellaisinaan hyvin soveltuvia esimerkiksi kuntavaaliteemoiksi. Toimenpide-ehdotukset istuvat luontevasti alkiolaiseen humanistiseen aateperintöön, mutta laajuutensa ja yleisinhimillisyytensä takia niiden edistäminen sopii kaikille Suomen tulevaisuuden rakentamisesta kiinnostuneille.

Monimuotoisuus luonnossa, ihmisyhteisöissä, elinkeinorakenteessa, tuotannossa ja tutkimuksessa tuo turvaa kaikille; väljyys ja tila palvelevat kaikkien tarpeita, yhteistoiminta ja ennakointi ovat yhä välttämättömämpiä taitoja, ja sivistys auttaa sekä toimimaan ripeästi ja oikeansuuntaisesti että sopeutumaan muutoksiin. Näihin liittyvät toimenpidealoitteet vaihtelevat pienistä ja konkreettisista suuriin ja periaatteellisiin.

Tietoa ja selkeitä toimenpide-ehdotuksia on saatavilla hyvän sään aikana. Meistä itsestämme on kiinni, miten niitä hyödynnämme, että yhteiskuntamme olisi elinvoimainen, kestävä, iskukykyinen ja vastustuskykyinen myös jatkossa.

Lisätiedot:

Pauliina Maukonen
tutkimuskoordinaattori
Ajatuspaja Alkio
p.050-573 5353
pauliina.maukonen@msl.fi