Ajankohtaista

Järjestötyössä syntyvä osaaminen näkyväksi

Järjestössä tai yhdistyksessä toimiminen sekä vapaatavoitteinen tutkintoon johtamaton opiskelu (vapaan sivistystyön opinnot) tuovat osallistujille monenlaista osaamista, jonka tunnistamista voidaan tehdä ja tunnustaa. Järjestötoiminnassa voi kartuttaa työelämässäkin tarvittavaa osaamista, kuten esimerkiksi viestintä-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Tiivistetysti osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (tuttavallisemmin ostu-työssä) on kyse osaamisen näkyväksi tekemisestä ja osaamisen arvostamisen lisäämisestä. 

Nuori mies tekee lintua esittävää moottorisahaveistosta pölkystä.

Järjestöissä syntyvä osaaminen voi olla monenlaista ja oikein sanoitettuna ja kuvattuna auttaa esimerkiksi jatko-opinnoissa tai työelämässä.

Nuori nainen hoitaa viljelylavassa kasvavia salaatteja

Miten Maaseudun Sivistysliitto voi olla tässä tukena?

Jäsenjärjestöjämme voimme tukea osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa kolmella tavalla: auttaa kuvaamaan ja sanoittamaan osaamista, tunnustaa järjestössänne syntyvää osaamista ja auttaa luomaan polkuja oppilaistosmaailmaan ja työelämään. Siksi haluammekin nyt kartoittaa yleiskuvaa jäsenjärjestöjemme toimihenkilöiden toiveista osaamisen tunnistamiseen liittyen. Toivomme runsaasti vastauksia eri tehtävissä työskenteleviltä ihmisiltä. Tervetuloa mukaan kartoittamaan ja sanoittamaan järjestöissä tapahtuvaa osaamista!

Vastaathan kyselyyn 9.9. mennessä täällä.

Osaamisperusteinen koulutussuunnittelu on aiemmin ollut tuttua enimmäkseen formaalin koulutuksen puolelta, mutta nykyään keskeisesti mukana myös vapaan sivistystyön oppilaitosten arjessa. MSL:n koulutustiimi on mukana erilaisissa koulutusprosesseissa, jotka liittyvät osaamisperustaiseen koulutussuunnitteluun. Syksyllä osallistumme tähän liittyvään opintokeskusten henkilöstökoulutukseen.

Kaksi naista tutkii Pudasjärven karttaa, johon on merkitty paikkoja nuppineuloilla.

MSL voi auttaa kuvaamaan ja sanoittamaan sekä tunnustamaan osaamista.

Siis mikä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen?

Varsinkin ne koulutukset ja kartutettava osaaminen, joilla on merkitystä tulevan opiskelu- ja työuran kannalta, kannattaa kuvata siten, että niistä saa mahdollisimman tarkan ja oikean käsityksen opiskelijan/osallistujan osaamisesta. Opitun näkyväksi tekemiseen luodaan järjestössä yhteistyössä MSL:n kanssa eri koulutussisällöille selkeät tavoitteet, vaatimukset ja kriteerit niiden suorittamisesta. MSL voi auttaa kuvaamaan ja sanoittamaan osaamista, jota syntyy järjestö- ja yhdistystoiminnassa mukana oleville tai järjestön/yhdistyksen tarjoamista koulutuksista. Tässä on kyse siis osaamisen tunnistamisesta ja kuvaamisesta.

MSL voi olla myös tunnustamassa osaamista eli myöntää todistuksia ja osaamismerkkejä tai auttaa osaamismerkkien luomisessa. MSL voi myös olla luomassa polkuja oppilaitosmaailmaan ja työelämään, jossa nämä todistukset ja osaamismerkit (sekä niihin liittyvä osaaminen) voidaan virallisesti vahvistaa.

Mitkä digitaaliset osaamismerkit ja opintopisteyttäminen?

Opintopisteyttämisellä tarkoitetaan tietyn opinto-/työmäärän ilmaisemista opintopisteinä.

Digitaalinen osaamismerkki (Open Badge) on sähköinen ja visuaalinen dokumentti osaamisesta. Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista. Osaaminen voi liittyä esimerkiksi johonkin tietoon, taitoon, pätevyyteen, rooliin, tehtävään tai asenteeseen, esimerkiksi yhdistyksen taloudenhoitajalle tai tapahtuman järjestämiseen osallistuneelle voidaan myöntää osaamismerkki. Lisätietoa digitaalisista osaamismerkeistä on esimerkiksi tässä videossa.

MSL:ssä on valmisteilla kaikkien jäsenjärjestöjen yhteisiä osaamismerkkejä esim. digitaidoista ja järjestökehittämisestä.

joukko yläkouluikäisiä esittelee saamiaan digitaalisia osaamismerkkejä

Nuorille myönnettiin digitaalisia osaamismerkkejä Hyvän mielen teot -hankkeessa Kyyjärvellä.