Ajankohtaista

MSL tarjoaa taloudellista tukea myös verkkokoulutuksiin 

Tiedäthän, että MSL:n jäsenjärjestöt voivat hakea myös verkossa järjestettyyn koulutustoimintaansa taloudellista tukea? Tukea voi hakea kauttamme esimerkiksi kursseihin, koulutuspäiviin tai webinaareihin. Verkossa toteutettavissa koulutuksissa tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan ja ulkopuolista kouluttajaa (eli kun koulutus ostetaan) käytettäessä kouluttajan käyttämän työajan perusteella. Muuten tuen hakemiseen pätevät samat ehdot kuin luento- ja kurssituessa.

Verkko‐opetusta voi olla esimerkiksi webinaari tai muu ohjattu verkko‐opetus, verkkokoulutuksen tuottaminen, koulutusmateriaalin suunnittelu ja tuottaminen verkkoon, ohjaus verkon välityksellä,  tehtävien arviointi ja palautteen antaminen opiskelijoille.

Verkossakin voi kouluttaa, keskustella ja kohdata

Vaikka livetapaamisia on nyt rajoitettu, myös verkossa voi kohdata ja kouluttaa. Järjestämme toukokuussa neljä Poikkeusajan Erätauko-keskustelua, joihin kutsumme mukaan jäsenjärjestöjämme ja muita asiasta kiinnostuneita. Erätauko-keskusteluissa käsittelemme koronan aiheuttamaa poikkeusaikaa muun muassa ruoantuottajien, seniorien ja kyläläisten näkökulmasta. Tervetuloa mukaan, lisätietoa täällä!

MSL:n koulutustiimi palvelee jäsenjärjestöjä verkkokokousten, verkkokoulutuksen ja webinaarien suunnittelussa, fasilitoinnissa ja toteutuksessa. Perehdytämme myös MS Teamsin ja verkkokoulutustyökalu Adobe Connectin käyttöön ja autamme mielellämme myös sopivien ohjelmistojen ja työkalujen valinnassa.

Esimerkiksi Teams-verkkokokousohjelmalla onnistuu kokousten lisäksi myös kouluttaminen, virtuaalikahvittelu tai vaikkapa yhteinen jumppahetki. MSL:n koulutustiimi pitää aktiivisesti yhteyttä Teamsilla.

Verkkovälitteisesti voi koulutusten ja kokousten lisäksi pitää myös esimerkiksi kyläiltoja, joista yksi esimerkki ovat Pohjois-Karjalassa pidetyt virtuaaliset kyläpäällikköillat. Lue, mitä kylien parissa työskentelevä Reeta Rönkkö pohtii kylien verkkomahdollisuuksista.

Yhdistyksen vuosikokouksia myös etänä

Hallituksen esityksen mukaan yhdistysten vuosikokouksia voidaan myöhentää niin, että ne pidetään viimeistään 30.9.2020. Jos yhdistyksen kokous on jo ehditty siirtää vielä myöhemmäksi, ei kokousta tarvitse aikaistaa. Tilinpäätökset tulee kuitenkin valmistella jo kesäkuun loppuun mennessä, vaikka sen käsittelevä vuosikokous siirtyisikin. Lakiesitys on vielä eduskunnan käsittelyssä.

Lakiesityksen mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu, jos kokous pidetään viimeistään 30.9.2020.

Yhtiökokousten ja vuosikokousten järjestämistä helpotetaan poikkeustilanteessa. Tarkoitus on, että eduskunnassa väliaikainen laki käsitellään hyvin nopeasti ja että se tulee voimaan pian. Väliaikaisen sääntelyn ehdotetaan olevan voimassa 30.9.2020 asti.

Ole rohkeasti yhteydessä koulutustiimiimme, niin suunnitellaan yhdessä, mitä verkossa voisitte toteuttaa!