Ajankohtaista

Maaseudun Sivistysliitto siirtää kevään tapahtumat

Maaseudun Sivistysliitto siirtää toistaiseksi kevään tapahtumat ja tilaisuudet myöhemmin ilmoitettaviin aikoihin ja neuvottelee niistä yhteistyökumppaniensa kanssa. Sisäiset ja ulkoiset kokoukset, palaverit ja neuvottelut järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksien avulla. Etätyön tekemistä suositellaan niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Jäsenjärjestöjemme kanssa siirrämme kaikki mahdolliset koulutukset verkkoympäristöön webinaareiksi.

Päivitämme tilannetta valtioneuvoston ja THL:n suosituksia ja ohjeita noudattaen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/themes/msl2015/content-post.php on line 142