Ajankohtaista

Taiteilijat ja yrittäjät kehittävät yhdessä kuntakeskuksia

Päälikannen kuva: Saija Mustaniemi

Asukkaita ja yrittäjiä paremmin palveleva fyysinen ympäristö on monen toiveissa. Miten kuntien ja kaupunkien keskusta-alueita saataisiin notkeammin reagoimaan ja kehittymään ajan ja asukkaiden toivomusten kanssa? Miten saada paikalliset luovat taiteilijat kehittämistyöhön mukaan yhdessä kuntien ja yrittäjien kanssa?

Keräsimme hyviä käytäntöjä ja kokosimme aiheesta nettijulkaisun. Olkaa hyvä!

Luovan osaamisen kokeiluja kaupunkitilassa. Toim. Tomi Kuusimäki ja Saija Mustaniemi. Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2019.  Linkki julkaisuun. 

KORTTEERI-hankkeen kotisivut löytyvät täältä.

#kaupunkimuotoilu  #cityplanning  #osallistavasuunnittel

Taiteilijoiden työllistyminen varsinkin pienillä paikkakunnilla ja isompien kasvukeskusten ulkopuolella on vaikeaa. Kulttuurilaitokset, museot, taideoppilaitokset ja luovien alojen työpaikat keskittyvät entistä enemmän kaupunkeihin. Siksi onkin tärkeä kehittää erilaisia toimintamalleja, joilla ammattitaiteilijat ja kulttuuritoimijat pystyvät elämään ja osallistumaan maaseutukuntien hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

 

Maaseudun Sivistysliitto osallistui KORTTEERI -projektiin. Idea monialaisesta yhteistyöstä sai alkunsa ajatuksesta, miten kaupunki- ja taajamamuotoilu voidaan ottaa entistä isompaan rooliin kivijalkakeskustan kehittämisessä. Kortteerin toiminta perustui laajaan ja monipuoliseen verkostomalliin. Verkosto muodostui yrittäjistä, taiteilijoista, 3. sektorin vapaaehtoistoimijoista, kaupunkien elinkeino-organisaatioista, taiteen välittäjätahoista, museo- ja koulutusorganisaatioista.

Työskentelytapa mahdollisti rohkeatkin kokeilut, joissa asioita käsiteltiin monialaisesti ja kehittämistyöhön osallistettiin erilaisia toimijoita ja näkökulmia. Kokeilujen ympäristönä toimi neljä kaupunkia, joissa kussakin toteutettiin kaksi taiteilijalähtöistä, pääasiassa kaupunkien kivijalkakeskustaan sijoittuvaa, testiympäristöä. Kokeilut vahvistivat sitä, että luovan alan toimijoiden, kaupunkikehittäjien ja kivijalkayrittäjien väliseen yhteistyöhön on valmiuksia.

Markettien imuvoiman tyhjentämät keskustat henkivät unohdusta ja karkottavat kulkijat. Keskustojen kivijalka-kauppiaat etsivät toiminnalleen uusia muotoja säilyttääkseen toimintaedellytyksensä. Hiljenneiden keskustojen elinehtona ovat tapahtumat, jotka houkuttelevat ihmisiä yhteisten elämysten äärelle.

Elämykset syntyvät aistimuksista. Valot, äänet, hajut, vä-rit ja materiaalit muokkaavat kokonaiselämystä. Esteetön kulkeminen, rauhalliset pysähdyspaikat, aisteja stimuloi-vat virikkeet ja mielenkiintoiset tapahtumat yhdessä vi-suaalisten elementtien kanssa saavat ihmiset kaupungin keskustaan liikkumaan ja kokemaan.

Vireä ja toimiva keskusta houkuttelee luokseen. Kutsuva ympäristö syntyy toiminnallisen ja visuaalisen suunnit-telun yhteistyönä. Arkkitehtuuri, muotoilu, puutarha-suunnittelu ja taide täydentävät toisiaan ja synnyttävät kokonaisuuden. Ravintolat, kahvilat ja myymälät yhdessä viihtyisän ympäristön kanssa vetävät ihmisiä puoleensa.

Lisätietoa: Helka Ketonen, kulttuurijohtaja MSL