Ajankohtaista

MSL:n edustajisto katsoi menneeseen ja tulevaan

Maaseudun Sivistysliiton edustajisto piti vuosikokouksensa ja hyväksyi kiittäen raportoinnit vuoden 2018 toiminnasta ja taloudesta. Paljon saatiinkin menneenä vuonna aikaan.

Erityisesti panostettiin järjestökoulutukseen ja yhteistyöhön jäsenjärjestöjen kanssa. Toiminnassa painottui kuntien kanssa toteutettu yhteistyö nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi.

Ympäristövastuuseen innostettiin paikallistasolla monin keinoin – järjestettiin mm. aurinkokeräinten rakentamisen kursseja, biohiiletystä, hävikkiruokatempauksia, kimppakyytejä ja puiden istutustalkoita.

Kulttuurityössä esiteltiin näyttävästi ITE-taidetta Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa yhdessä museoiden kanssa. Toteutettiin CityTorppari-toimintaa sekä yhteisöllisen tanssin työpajoja ja esityksiä eri paikkakunnilla. Karhufestivaali Ilomantsissa veti ennätysmäisen yleisön.

MSL:n edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa. Se koostuu jäsenjärjestöjemme edustajista:

Tietoiskut EU-keskusteluaineistosta ja osaamismerkeistä

Koulutussuunnittelija Heli Lehtilä esitteli juuri julkaistua EU-keskusteluaineistoa. Se kertoo kuvin ja videoin Euroopan Unioniin kohdistuvista odotuksista, keskittyen teemoiltaan turvallisuuteen, ruokaturvaan ja ilmastonmuutokseen. Aineisto on tuotettu Maaseudun Sivistysliiton ja e2 Tutkimuksen yhteistyönä. Tekemiseen on saatu ulkoministeriön Eurooppatiedotus-tukea. Aineisto on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja käytettävissä. Sen voi ladata MSL:n verkko-opistosta.

Koulutussuunnittelija Heidi Siivonen kertoi “open badgeista” eli osaamismerkeistä. Vapaan sivistystyön kentällä on mahdollisuus myöntää merkkejä, joilla voi osoittaa esimerkiksi järjestötoiminnasta kertyvää osaamista. Oppiminen on elinikäistä, ja yksilön oppimispolku voi olla monenlainen. Osaamista voi karttua monin tavoin.

 

Tunnelmia Maaseudun Sivistysliiton edustajiston hyvähenkisestä vuosikokouksesta 22.5.2019.