Ajankohtaista

Kulttuurin rooli kunnan toiminnassa vahvistuu

Uusi kulttuuritoimintalaki astui voimaan 1.3.2019.  Laki vahvistaa kulttuurin roolia kunnan toiminnassa sekä perustelee kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan peruspalveluna.  Se määrittelee entistä tarkemmin kuntien kulttuuritehtävät ja -tavoitteet ja päivittää lainsäädännön vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Laki sisältää myös kehittämistehtävän, jolla luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnalle, mm. laadulle, vaikuttavuudelle ja henkilöstön osaamiselle.

Kultturitoimintalakiin kirjatussa toimintaympäristön kuvauksessa korostuu nyt vahvemmin myös yhteistyö kunnan, vapaan sivistystyön ja järjestötoimijoiden kesken.

Kulttuuri ja identiteetti

Kulttuuri leviää laajalle ja näkyy kauas. Se koskettaa meistä jokaista monella eri tavalla. Kulttuuria on mm. kirjasto ja sivistystyö, taide, taiteen harrastaminen, teatteri, tanssi, musiikki, jne. Jokaisella meillä on oma kulttuurinen identiteettimme, joka koostuu erilaisista aikaan, paikkaan ja vuorovaikutukseen liittyvistä kerrostumista. Identitettimme saa erilaisia vivahteita läpi elämän. Kieli, perinteet, rakennettu ja luonnon ympäristö – nämä kaikki ovat osa kulttuuuriperintöä, jota kukin aikakausi muokkaa, jakaa ja  siirtää tuleville sukupolville.

Kulttuurin aktiivinen tukeminen ei ole kunnan koosta kiinni

Kulttuurin tukeminen ja tuottaminen kunnissa on pitkälti kunnan omien voimavarojen, visioiden ja loppukädessä strategian varassa. Kunnan koko ei välttämättä kuitenkaan kerro mitään sen kulttuuritarjonnasta. Tästä on hyvänä esimerkkinä Ilomantsin kunta (5000 asukasta), jossa uusi strategia tehtiin yhdessä koko kunnan kanssa, osallistaen sekä päättäjät että kuntalaiset, myös lapset ja koululaiset. Strategia ei jäänyt pelkäksi kuivaksi paperiksi, vaan siitä tuli runo, laulu ja video!

Infotilaisuudet maaliskuussa

Uuden kuntien kulttuuritoimintalain infokiertue järjestetään maaliskuussa. Ilmoittautumiset etukäteen. Tilaisuuksia voi myös seurata suorana streemauksena. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä.

6.3. Helsinki, OPM

13.3. Kuopion Musiikkikeskus

20.3. Lapland Hotels, Oulu,

27.3. Museokeskus Vapriikki, Tampere

Tilaisuudet järjestää opetus- ja kulttuuriministeriö, Taike ja Suomen Kuntaliitto.