Ajankohtaista

Mikä on julkisen tilan merkitys? Mistä elinvoimaiset ja omaleimaiset keskustan tilat syntyvät?

Kortteeri-hankkeen pilottivaiheessa mukana neljä kaupunkia: Kankaanpää, Huittinen, Seinäjoki ja Varkaus

Kortteeri-koulutukset on suunnattu keskustojen kehittäjille (esim. kaupunkisuunnittelu-, tekninen toimi, kiinteistökehittäjät) ja kaikille, joilla on kytkös julkiseen tilaan, infraan tai esimerkiksi osallisuuteen tai kaupungin/kunnan brändiin. Sisältöä räätälöidään osallistujien kiinnostuksen ja työnkuvan mukaan. Kouluttajana toimii julkisen tilan taiteeseen, osallisuusmetodeihin ja kaupunkimuotoiluun erikoistunut muotoilija Päivi Raivio (TaM).

Kortteeri-hankkeen (2017-2019) teemoihin pureutuva koulutuskokonaisuutta jatketaan Kankaanpäässä ja Varkaudessa kevään 2019 aikana. Syksyn 2018 aikana koulutuksia järjestettiin Huittisissa ja Seinäjoella. Koulutukset käsittävät kaksi kokonaisuutta: Yhteisöllisyys ja verkostot sekä Kaupunkimuotoilu. Koulutusten sisältöjä räätälöidään kohdekaupungin tarpeiden mukaan. Keskeisiä pohdintoja: Mikä on julkisen tilan merkitys ja mistä elinvoimaiset ja omaleimaiset kaupunki- ja kuntakeskusten tilat syntyvät ja millaisissa paikoissa ihmiset viihtyvät? Miten suunnitella kaupunkia/kuntakeskusta kaikille ja toteuttaa aitoa, vaikuttavaa osallisuutta? Mitä on kaupunkimuotoilu ja placemaking? 

Työpajoista nostettuja teemoja ja niistä syntyneitä ideoita testataan piloteissa kevät-talvella ja koulutusmateriaalipaketti sekä  loppujulkaisu valmistuu verkkoalustalle kevään aikana.

Päivi Raivio: Mitä on kaupunkimuotoilu?

Kortteeri-koulutusten materiaalipankki löytyy hankkeen kotisivuilta. Päivi Raivio.

Haemme nyt Huittisissa toteutettavaan pilottiin luovan alan osaajaa tai työryhmää

Huittisissa koulutus ja pilotit käynnistyneet. Kortteeri etsii nyt luovan alan osaajia toteuttamaan kaksi lyhytaikaista pilottiprojektia Huittisten keskustan alueella. Pilottien tavoitteena on kivijalkakaupan ja -ympäristön ja luovan alan osaajien yhteistyön kehittäminen. Pilottien toivotaan tukevan Kortteerin pääteemoja: kivijalkaympäristöjen elävöittäminen, paikallisidentiteetin kehittäminen ja kaupunkien elinvoima. Pilottien sisällöissä tulee ottaa huomioon Huittisten kaupungin tarpeet “yhteisöjen talon” kehittämiseksi. DL pe 8.2. Lue lisää: https://samkkuva.wixsite.com/kortteeri/pilotit

Huittisissa on useita erilaisia tapahtumia, jotka aktivoivat kaupunkia ja luovat yhteisöllisyyttä. Työpajoissa 2018 kartoitettiin nykytilannetta: tapahtumissa on vanhentuneita piirteitä ja niiden konseptit kaipaavat uutta otetta. Kaupunkitila- ja rakenne sekä henkinen saavutettavuus ovat kehittämiskohteita – esimerkiksi käveltävä keskusta. Kortteerin työpajat ja pilotit sopivat teemallisesti kaupungissa käynnistyvään brändiuudistukseen.

Kortteeri yhdistää taiteen, yleisöt, välittäjätahot sekä yrittäjät kaupunkitilassa tapahtuvien lyhytkestoisten taidetekojen ja -teosten kautta. Kortteeri-hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin elävöittää pienten ja keskisuurten maalaismaisten rakennemuutospaikkakuntien keskusta-alueita. Kaupungeille välitilojen elävöittäminen tuottaa paikkalähtöistä tietoa ja konkreettista näyttöä taiteen mahdollisuuksista julkisessa tilassa. Rakenteita ravisteleva, kokeilupohjainen hanke synnyttää taiteen innoittamille interventioille ja uusille malleille kasvualustaa. Kortteeri yhdistää ensimmäistä kertaa alan ammattikorkeakoulun, museokentän, vahvan alueellisen taidehallin ja valtakunnallisen maaseudun sivistykseen ja osaamiseen keskittyneen järjestön. Kortteeri luo malleja alueille ohjata rahoitusta välittäjätahojen kautta julkisen tilan taiteen lyhytkestoisiin projekteihin, työllistäen taiteilijoita lisäten alueen ja yritysten persoonallista, alueen vahvuuksista nousevaa vetovoimaa.

Kortteerin toteuttajina kaupunkimuotoilija Päivi Raivio, yhteisötaiteilija Saija Mustaniemi, SAMK-ammattikorkeakoulu, neljän kohdekaupunkinen museot, Maaseudun Sivistysliitto sekä Kankaanpään, Huittisten, Seinäjoen ja Varkauden kaupungit. Hanketta tukee Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Kortteerin teemat: kivijalkaympäristöt, yhteisötaide, kaupunkimuotoilu, rakennemuutos, tyhjät tilat, paikantuntu, yritykset ja uudet palvelut, digitalisaatio, placemeking, cultural planning.

Kortteerin kotisivuilla runsaasti kirjallisuutta, luentokoosteita yms materiaalia. Mm. tämä kiinnostava julkaisu:  Cuporen selvitys kolmannen ja neljännen sektorin rooleista kuntien kulttuuritoiminnassa (2018)

PLACEMAKING: paikan merkitseminen + viihtyisyys + kokemuksellisuus +  palvelumuotoilu + yhteisötaide