Ajankohtaista

Tulevaisuuden maaseutu sytyttää taiteilijoita

Miten taiteilijat voivat olla entistä aktiivisemmin kehittämässä tulevaisuuden maaseutua? Tähän etsitään uusia ideoita Pro soveltavan taiteen tila ry:n Osaamiskiihdyttämössä, jonka työskentelyyn Maaseudun Sivistysliitto on kutsuttu mukaan.

Osaamiskiihdyttämö on soveltavan taiteen sparrausverkosto. Kiihdyttämön tilaisuuksia järjestetään kevättalven aikana Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Maaseudun Sivistysliiton edustajat kertovat taiteilijoille MSL:n kulttuuri- ja taidetoiminnoista ja niiden myötä havaitsemistaan haasteista ja tarpeista. Taiteilijat luovat kehityskohteisiin omia ratkaisuehdotuksiaan. Osallistujat ja MSL voivat halutessaan jatkaa ideoiden toteutuksia myöhemmin.

Toimintaan osallistuu taiteilijoita eri puolilta maata, joten yhteistyön vaikutukset ovat parhaimmillaan valtakunnalliset.

Osaamiskiihdyttämö

Osaamiskiihdyttämö on Pro Soveltavan taiteen tila ry:n toimintaa.

Toisen kerran järjestettävä Osaamiskiihdyttämö sai ensimmäisellä kaudellaan hyvää palautetta ja toimintaa on kehitetty entisestään. Kiihdyttämössä keskitytään taiteen mahdollisuuksiin erilaisissa konteksteissa: esim. työyhteisöissä, sote-alalla, tieteessä ja yhteiskunnallisena fasilitaattorina. Kiihdyttämö on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja muille taiteen ja kulttuurin parissa toimiville, kuten tuottajille, sote-alan toimijoille, työelämän kehittäjille ja pedagogeille, joilla on uteliaisuutta taiteen mahdollisuuksiin uusissa konteksteissa.

Kiihdyttämön tavoitteena on tukea osallistujan käytännön työtä soveltavalla taidealalla. Pääpainopisteenä on osallistujan oma idea, aloite, projekti tai palvelu ja sen kehittäminen. Osallistujat saavat työkaluja oman ydinosaamisensa tueksi sekä uusia näkökulmia, joiden kautta ymmärtää laajemmin soveltavan taiteen kontekstia, sen ajankohtaisuutta ja näiden suhdetta omaan toimijuuteen ja yhteistyöhön toisten osapuolten kanssa.

Osaamiskiihdyttämö sisältää ohjattuja työpajoja, keskinäisiä tapaamisia, syventävää verkkomateriaalia ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Toimintaa koordinoi projektikoordinaattori Meiju Mertanen.

Lue lisää: www.prostt.fi/osaamiskiihdyttamo-2017-2018/