Ajankohtaista

Tanssitaiteilijat kuntien hyvinvoinnin asialla

Tanssija, koreografi Hanna Brotheruksen työpajat rakentavat siltoja taiteen ja kuntien välille kulttuurin ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kehollisuus ja äly nähdään usein toistensa vastakohtina. Jokaiselle ihmiselle oma keho ja oma koti ovat merkittäviä perusteita tasapainoiselle elämälle. Tanssi ja kehon liikkeet tarjoavat työkaluja, joissa ihminen on sataprosenttisesti läsnä. Niiden avulla on mahdollista käsitellä läheisyyttä, ystävyyttä, muistoja – mutta myös vaikeita asioita kuten oman kehon historiaa, pelkoja, kiusaamista, vanhenemista ja ulkopuolisuuden tunnetta.

KEHO-tanssityöpaja Oulussa 2017, kuva Janne Korkko

KEHO-työpajat ja tapaamiset  Pohjois-Suomessa vuoden 2017 aikana

KEHO – ainoa kotini maailmassa -verkostoitumista ja työpajoja on toteutettu Oulussa, Rovaniemellä ja Kolarissa vuoden 2017 aikana, yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton sekä Oulun tanssin aluekeskus JoJo:n kanssa. Mukana on ollut yli 40 henkeä tanssijoita, sirkustaiteilijoita, läänintaiteilijoita, tutkijoita, teatterialan ammattilaisia ja kulttuurialan tuottajia. Yhteistyö jatkuu ja kehittyy myös tulevan vuoden aikana ja mukaan tavoitellaan uusia paikkakuntia.

 

KEHO-työpaja Oulussa 2017, kuva Janne Korkko

KEHO -tanssi- ja liiketyöpajatoiminnan lähtökohtana on jakaa Hanna Brotheruksen kehittämiä metodeja ja soveltaa niitä laajemmin tanssialan ammattilaisten käyttöön. Arvokkaana on koettu lisäksi sekä tanssi- ja näyttämötaiteen toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyön lisääntyminen. Tapaamisissa on ideoitu ja testattu myös uudenlaisia harjoitus- ja esitysformaatteja kuten pop-up-esiintyminen Rovaniemen keskustassa sekä tanssiharjoitukset virtuaalitilassa. Ammattilaisten jaksamisen, hyvinvoinnin, innostuksen ja itsetunnon vahvistaminen on ollut tärkeää, varsinkin kun kollegat asuvat usein fyysisesti kaukana toisistaan ja työ on liian usein yksin puurtamista. Paljon on ryhmän keskuudessa puhuttu myös haaveesta, jossa laajemminkin tehtäisiin yhteistyötä kollegoiden kanssa sekä ryhdyttäisiin suunnittelemaan isompaa esitystä, jossa myös KEHO-ryhmän jäsenet pääsisivät itse esiintymään. Maaseudun Sivistysliitto ja tanssin aluekeskukset ovat olleet mukana yhteyksien rakentamisessa rahoittajiin, tukijärjestelmiin, kulttuurituottajiin ja kuntien kumppanuuspöytiin. Toimintaan on saatu tukea Keskitien Tukisäätiöltä.

 

Rovaniemellä KEHO-tapaaminen 4.4.2017, kuva Helka Ketonen

Maakunta- ja kuntauudistus parantavat taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia

Taiteilijoiden työllistyminen varsinkin pienillä paikkakunnilla ja isompien kasvukeskusten ulkopuolella on vaikeaa. Kulttuurilaitokset, museot, taideoppilaitokset ja luovien alojen työpaikat keskittyvät entistä enemmän kaupunkeihin. Taidetta ja kulttuuria kulutetaan, mutta missä sitä luodaan ja uusitaan?

Tanssitaiteilijat ja koreografit, liikunnallisesti painottuneet teatteri-ilmaisun ja sirkuksen ammattilaiset toimivat usein freelancer-pohjalta. Työtarjouksia ja työskentelyn mahdollisuuksia on varsinkin maaseutukunnissa ja -alueilla niukasti. Maakunta- ja kuntauudistus tarjoavat lähivuosina uusia mahdollisuuksia toimia kumppanuusverkostossa sekä olla mukana vaikuttamassa ihmisten hyvään arkeen ja osallisuuteen. Alan ammattilaiset tarvitsevat nyt rohkaisua ja osaamista neuvotteluiden käynnistämiseen ja oman työpanoksensa tarjoamiseen mm. kunnille.

 

Tanssitaiteilija Hanna Brotherus – ihmisarvoa kunnioittava tutkimusmatkailija  

Hanna Brotherus tunnetaan erityisesti työstään erilaisten ja eri-ikäisten ihmisryhmien parissa. Brotheruksen näyttämöteoksia on esitetty mm. Suomen Kansallisteatterissa ja Helsingin kaupunginteatterissa. Brotherus on saanut useita palkintoja ja apurahoja. Häneltä on valmistunut tänä vuonna kaksi uutta koreografiaa: Kuopio tanssii ja soi -tapahtumaan ”To be”, sekä Suomen Kansallisteatteriin ”HIMO. Mikä alkaa addiktion jälkeen?”

Tanssitaiteilija Hanna Brotherus

Yhteistyö ja kohtaamiset erilaisten ihmis- ja ammattiryhmien välillä on ollut Brotherukselle kutsumus. Niin vanhat ja nuoret kuin yritysjohtajat, liikuntavammaiset ja turvapaikanhakijat ovat löytäneet äänensä ja saaneet osallistua vaikuttaviin teoksiin yhdessä esittävän taiteen ammattilaisten kanssa. Brotheruksen töille on leimallista rohkeus ja pyrkimys tarttua yhteiskunnallisesti akuutteihin ja kiinnostaviin ilmiöihin. Hän haluaa herättää keskustelua ja haastaa esityksiin osallistuvia yksilöitä ja yleisöä.  Brotherus kokoaa työryhmänsä kiinnostavista, kunnianhimoisista, visuaalisesti ajattelevista, ihmisarvoa kunnioittavista tekijöistä, joiden kanssa on innostavaa lähteä tutkimusmatkalle yhteisöihin.

Uskon siihen, että taide ei voi muuttaa maailmaa, mutta taideteokseen osallistuvan ihmisen maailman se voi muuttaa. Jokainen ihminen kaipaa tulla katsotuksi silmiin, jokainen kaipaa saada kosketusta iholle, jokainen janoaa tulla kohdatuksi – uskonnosta, kansallisuudesta, iästä ja ulkonäöstä huolimatta.

 Rakkauden syvin olemus on fyysinen, siksi tanssi on taiteenlajina ja kielenä myös kokeilevassa ja rohkeassa tanssiesityksessä, joka tulee yhdistämään suomalaisen maaseudun nuorisoa, yritysmaailman toimijoita, taiteilijoita ja tiedemiehiä.”

Hanna Brotherus

KEHO facebookissa: https://www.facebook.com/KEHO.ainoa.kotini.maailmassa/

sekä instagramissa #KEHO #hannabrotherus

Hanna Brotheruksen kotisivut www.hannabrotherus.com

YouTubessa on kooste Hannan teoksista, https://www.youtube.com/watch?v=tN2R0_hvONw