Ajankohtaista

Maan ja metsän laulua – Satavuotias MTK juhlii vahvoin kulttuurisisällöin

Satavuotias Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on viettänyt juhlavuottaan pitkin Suomea monenlaisia kasvutarinoita esiin nostaen. Taide ja kulttuuri on ollut ohjelmistossa keskeisellä sijalla. On tuotettu valotaideteos keskelle Helsinkiä, heijastettu videotaidetta kaupungeissa rakennusten seiniin, veistetty karhuja Rautatientorilla ja tuotettu näyttämölle ikimuistoinen teatteriesitys. MSL on toiminut taidetuotantojen kumppanina.

Miten tuottajien etujärjestö on päätynyt tällaiseen – rohkeaankin – ratkaisuun? Miten toteutuksissa on onnistuttu? MTK 100 -juhlavuoden tuottaja Bettina Lindfors arvioi pian päättyvän merkkivuoden kulkua.

Bettina Lindfors, mikä on sinun roolisi MTK 100 -juhlavuoden toteutuksessa?

Bettina Lindfors

  • Olen MTK 100 -juhlavuoden tuottaja, ja toimipisteeni on Maalaistentalossa Helsingissä. Vastuullani on juhlavuoden valtakunnalliset ja kansainväliset tapahtumat sekä taide- ja kulttuurihankkeet. Tehtäviini kuuluu tapahtumien niin tekninen, sisältö- kuin viestintäsuunnittelu ja toteutus kumppani- ja ammattilaisverkoston kanssa.
  • Pöydälläni on myös juhlavuoden viestintäkokonaisuus, mediayhteistyö ja seuranta. Työssä vahvana tukena ovat MTK:n johto, juhlavuoden juhlatoimikunta, MTK:n viestintä, järjestöryhmä, kansainvälinen linja sekä alueelliset toimijat. Juhlavuoden tapahtumat ja hankkeet on toteutettu suuren kumppaniverkoston kanssa luoden laajaa näkyvyyttä maaseudun elinkeinoille ja niiden yrittäjille.
  • Pilke silmäkulmassa voisi sanoa, että olen MTK 100- juhlavuoden iloinen kenraali, joka luo puitteet sekä sparraa, innostaa ja motivoi kohti yhteisiä tavoitteita ja onnistumisia. Niin jäsen- kuin yleisötapahtumissa punaisena lankana on ollut laatu, yhdessä tekeminen, osallistaminen ja ammattiylpeys. MTK:n arvopohja näkyi, tuntui ja maistui tapahtumissa.

Millaisia sisältöjä MTK:n juhlavuoteen on kuulunut?

BL:

Tänä vuonna MTK ja valtaosa sen jäsenliitoista sekä tuottajayhdistyksistä viettää satavuotisjuhlia. Juhlavuosi osallistaa järjestön kaikkia tasoja, jäseniä, sidosryhmiä ja suomalaisia. Monipuolinen MTK 100 -ohjelmakokonaisuus on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Juhlavuoden teemana on ammattiylpeys ja sloganina MTK 100 vuotta kasvua. Yhdessä olemme juhlavuotta toteuttaneet.

Juhlavuosi avattiin valtakunnallisesti LUX Helsinki -valofestivaaleille tuotetulla valotaideteoksella. Useisiin eri kaupunkeihin kiertämään lähtenyt ulkotiloihin projisoitu videoteos toi puolestaan näkyvyyttä juhlavuoden alueelliselle toiminnalle.

Kesäkuu oli tapahtumien superkuukausi sisältäen MTK 100 -päätapahtumat; MTK 100 -työkonekavalkadin ja yleisöjuhlan Helsingin Rautatientorilla, MTK:n 34. liittokokouksen iltatilaisuuksineen, MTK 100 -juhlan ja sen huipentumana juhlanäytelmän ensiesityksen Helsingin Messukeskuksessa. Lisäksi järjestettiin Maailman tuottajajärjestöjen WFO:n yleiskokous Finlandia-talolla, MTK 100 maa- ja metsätalouden suurosasto Farmari-näyttelyssä Seinäjoella, osallistuttiin Luston Metsäkulttuuripäiville sekä toteutettiin Maaseudun keidas -alue toiminnallisine ohjelmineen SuomiAreenassa Porissa. Alkusyksystä ohjelmassa oli Herkkujen Suomi -lähiruokatapahtuma Helsingissä sekä Pohjoismaisten tuottaja- ja osuustoimintajärjestöjen yleiskokous Hämeenlinnassa.

Lisäksi ruoka- ja metsäpuolen Suomi 100 -yhteishankkeet Syödään yhdessä, Bioaika-tapahtumakiertue sekä Tulevaisuuden Kuusi nivoutuvat osaksi MTK 100 -juhlinnan valtakunnallista ohjelmaa.

Loppuvuonna juhlavuoden toiminnan painotus on alueellisissa ja paikallisissa tapahtumissa ympäri Suomea.

MTK on viettänyt juhlavuottaan vahvalla kulttuuriohjelmistolla – yleisöä ehkä yllättäenkin. Mikä teki mahdolliseksi sen, että suuri edunvalvontajärjestö päätyi näin taidepainotteiseen esillä oloon?

BL:

Aloite juhlavuoden vahvalle taide- ja kulttuurisatsaukselle tuli Maaseutunuorilta, jotka peräänkuuluttivat rohkeutta sekä tunteisiin vetoavaa vaikuttamista. Ohjelman sisältö kirkastui viime vuonna, kun haimme yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa sopivia yhteistyökuvioita erilaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Samalla juhlavuoden yrityskumppanuudet mahdollistivat korkeatasoisen ja monipuolisen sisällön ja toteutuksen.

MTK 100 -juhlavuosi avattiin valtakunnallisesti valotaideteoksella osana LUX Helsinki -valofestivaalia 5.–9.1.2017. Maa jalkojemme alla -teos on oodi Suomen maaperälle. Se pohtii ihmisen suhdetta maaperään, jonka päällä arkinen todellisuutemme tapahtuu. Teoksen toteutti installaatio- ja mediataitelija Teemu Lehmusruusu. MTK toimi valofestivaalin kumppanina.

Lehmusruusu toteutti myös videotaideteoksen 5.5, joka lähti Helsingistä yhteentoista kaupunkiin ulkoprojisointikiertueelle luoden näkyvyyttä MTK 100 -juhlavuoden alueelliselle toiminnalle. Videotaideteos tutkii visuaalisesti maaseudun elinkeinojen ja yrittäjien työnkuvaa nykypäivän maa- ja metsätaloudessa. Julkisella videotaideteoksella tuotiin maaseudun näkymiä kaupunkeihin ja suomalaisten pohdittavaksi. Teosta esitettiin viikoittain kaupunkien keskustoissa julkisella seinällä vuorokauden pimeään aikaan. Kiertueen vierailun aikana liitot järjestivät alueellisia juhlavuoden tapahtumia.

Juhlanäytelmä Maan ja metsän laulu oli vuoden suurin kulttuurihanke. Näytelmä on elämysmatka suomalaisten maa- ja metsätaloustuottajien ja heidän järjestönsä vaiheisiin. Se kuvaa teatterin, musiikin, tanssin ja elokuvan keinoin suomalaisen viljelijäperheen kohtaloita itsenäisessä Suomessa. Näytelmä kertoo myös siitä, miten maa- ja metsätaloustuottajien oma järjestö on syntynyt ja kasvanut ja miten se yhä puolustaa jäsenistöään ja suomalaisen maaseudun tulevaisuutta. Näytelmän toteuttajina oli kymmeniä ammattilaisia ja toistasataa kuorolaista, tanssijaa ja näyttelijää. Käsikirjoittaja on Kirsti Manninen, ohjaaja Ville Saukkonen, muusiikinjohto Jonas Rannila ja koreografia Laura Humppila ja Oskari Nyssölä.

Yleisesti juhlavuoden tapahtumissa on ollut kulttuuria monissa eri muodoissa. Esimerkiksi MTK:n työkonekavalkadissa Helsingin Rautatientorilla oli karhunveistoa sekä Koko suomi tanssii -tempaus yleisölle.

Maailman tuottajajärjestö WFO:n yleiskokouksen avajaisiin Finlandia-salissa toteutettiin yhteistyössä Ville Saukkosen ja Jonas Rannilan kanssa kulttuuriosuus pohjautuen Sibeliuksen musiikkiin.

Vahva ja monipuolinen ja jossakin suhteessa yllättävä taide- ja kulttuuriohjelma on avannut uusia ovia yhteistyölle. Samalla se on vahvistanut järjestön uskottavuutta valtakunnallisesti. Näiden hankkeiden kautta meillä on ollut mahdollisuus kohdata uusia ihmisiä ja kohderyhmiä sekä herättää keskusteluja uudella tavalla maaseudun elinkeinoista.

Miten tuottajaliiton jäsenistö on ottanut vastaan juhlavuoden annin ja tapahtumat? Millaista palautetta olette saaneet? 

BL:

Olemme saaneet paljon kiitosta ja palautetta juhlavuoden monipuolisuudesta sekä myönteisestä viestinnästä. Monia tapahtumia on voinut seurata etänä netissä. Lainatakseni puheenjohtajaamme Juha Marttilaa: ”Kulttuurin juuret ovat vahva osa Suomen maaseutua. Juhlavuonna tarkastelemme ihmisen, luonnon ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja vuorovaikutusta uudella tavalla. Halusimme juhlistaa ammattiylpeyttä maaseudun elinkeinoista taiteen ja kulttuurin kautta.”

MTK 100 -juhlavuosi loi hyvät puitteet elinkeinojemme myönteiselle viestinnälle. Toiminnan keskiössä on osallistaminen, yhdessä tekeminen, yhteisen kasvutarinan kerronta. Ohjelmassa on ollut sopivissa määrissä historiaa, nykypäivää sekä vahva usko tulevaisuuteen. Olemme tuoneet esille myös ihmiset maaseudun elinkeinojen kasvutarinoiden takana. Teemamme MTK 100 vuotta kasvua on yhdistänyt niin jäseniä kuin suomalaisia läpi vuoden.

MTK teki juhlavuoden taideosuudessa yhteistyötä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Miten yhteistyö sujui?

BL:

Juhlavuoden taide- ja kulttuurihankkeissa antoisa ja tiivis yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton kanssa on ollut ensisijaisesti tärkeä ideoinnista alkaen. Tässä yhteydessä haluan nostaa esille erityisesti Helka Ketosen ja Paula Yliselän roolit sparraajina ja asiantuntijoina. MSL on toiminut juhlavuoden aktiivisena pääkumppanina – lämmin kiitos.

Mikä on sinulle itsellesi ollut juhlavuoden vietossa henkilökohtaisesti merkittävin ja mieleenpainuvin kokemus, elämys tai havainto?

BL:

Haastavat, korkeatasoiset taide- ja kulttuurihankkeet ja niiden onnistumiset ovat olleet henkilökohtaisesti merkityksellisiä. Samaten se että ohjelmakokonaisuus on kattanut niin valtakunnallisia kuin kansainvälisiä suurtapahtumia.

Lisäksi tunnen suurta kiitollisuutta ja arvostusta kaikkia kollegoita ja kumppaneita kohtaan, jotka ovat suurella sydämellä ja ammattitaidolla osallistuneet toteutukseen.  On hienoa viettää MTK 100 ja Suomi 100 yhteistä juhlavuotta suomalaisten ja vieraiden kanssa.


Tausta-aineistoa, kasvutarinoita, videoita

MTK:n juhlavuoden sivusto www.kasvutarinoita.fi

MTK:n YouTube-tili

Juhlavuoden avajaiset LUXissa

MTK 100 -juhlanäytelmä

MTK 100 -työkonekavalkadin karhuveistotapahtuma