Ajankohtaista

Hyvän mielen Posio, uutta kumppanuutta vuosille 2017-2019

Maaseudun Sivistysliitto ja Posion kunta ovat solmineet kumppanuussopimuksen vuosille 2017-2019. Tavoitteena on yhdessä kehittää palveluja, joiden kautta halutaan lisätä ihmisten osallisuutta omassa lähiympäristössään ja -yhteisössään.

Tämän kehittämisprosessin keskeisiä menetelmiä ovat yhteiset kumppanuuspöydät ja ympäristöluotsaus.

Kumppanuuspöydät tarkoittavat säännöllistä yhteistä vuoropuhelua eri toimijoiden (viranomaiset, järjestöt, yritykset) välillä. Vuoropuhelu perustuu tasaveroisuuteen ja yhteiseen suunnitteluun, tekemiseen ja arviointiin. Asioita ei tuoda pöytiin liian valmiina, vaan pyritään saamaan yhteiseen keskusteluun erilaisia näkökulmia ja tapoja toimia. Kumppanuuspöytien tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys kehittämisen tavoitteista ja sisällöistä sekä varmistaa parhaiden käytänteiden jatkuvuus.

Hyvän mielen toiminnassa innostetaan paikallisia, omasta ympäristöstään ja yhteisöstään kiinnostuneita ihmisiä ympäristöluotseiksi. Ympäristöluotsaus on yhteisökehittämisen menetelmä, jonka kautta on mahdollista avata omaa ympäristöä uudenlaisista näkökulmista esimerkiksi kuntien viranomaisille tai luottamushenkilöille.

Ympäristöluotsausta voidaan käyttää menetelmänä kuntalaisten ja erityisryhmien kuulemiseen kunnallisessa päätöksenteossa, esimerkiksi kaavoitukseen, ympäristön viihtyisyyteen tai hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen halutaan mukaan sekä palveluntuottajia että niiden käyttäjiä; myös niitä jotka ovat jääneet tai vaarassa jäädä olemassa olevien palvelujen ulkopuolelle (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät, työttömät nuoret, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat).