Ajankohtaista

Ympäristöluotsauksen uudet ulottuvuudet

Maaseudun Sivistysliiton kehittämä ympäristöluotsauksen menetelmä uudistuu ja täydentyy entistä monipuolisemmaksi yhteisökehittämisen menetelmäksi. Ympäristöluotsauksen avulla lisätään ihmisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään, rakennetaan vuoropuhelua ja tehdään tekoja oman lähiympäristön hyväksi. Tavoitteena on saada ihmiset katsomaan lähiympäristöään uusin silmin, asettumaan toisten tilanteeseen ja tarkastelemaan ympäristöään eri näkökulmista.

Käynnissä on Kordelinin säätiön rahoittama hanke, jossa kehitetään ympäristöluotsauksen pedagogiikkaa. Pedagogiikka tekee ympäristöluotsauksesta tavoitteellisen ja kaksisuuntaisen prosessin, jossa kaikki osapuolet ja osallistujat oppivat toinen toisiltaan ja toiminnalle on mahdollista asettaa mitattavia tavoitteita. Uutta ympäristöluotsikoulutuksessa on jako kolmeen suuntautumisympäristöön, joiden näkökulmasta asioita tarkastellaan: luontoympäristö, kulttuuriympäristö ja sosiaalinen ympäristö. Sosiaalisen ympäristön sisältöjä on kehitelty parhaillaan käynnissä olevassa Vastaanottava Tunturi-Lappi -hankkeessa, jossa ympäristöluotsausta käytetään kotoutumisen apuna. Ympäristöluotsikoulutuksia järjestetään syksyn aikana myös Hyvän mielen paikat -hankkeessa Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätietoa ympäristöluotsauksesta täältä.

Jyväskylässä järjestetään 27.10. ympäristöluotsauksen kehittämispäivä, joka on avoin kaikille ympäristöluotsauksesta kiinnostuneille. Pääset ilmoittautumaan päivään täältä.