Ajankohtaista

KEHO – ainoa kotini maailmassa -tanssityöpajan ilmoittautuminen käynnissä

KEHO-työpaja tanssijoille, tanssipedagogeille ja koreografeille järjestetään Oulussa 14-16.9. Ilmottautumiset 15.6. mennessä. Työpaja on osallistujille ilmainen. Jokainen hoitaa ja maksaa itse matkat, yöpymiset ja ruokailun.

Hanna Brotherus

KEHO-työpajassa tutustutaan koreografi, tanssinopettaja Hanna Brotheruksen työtapoihin ja menetelmiin yhteisötanssin tekemisen näkökulmasta. Työskentelyn keskiössä on pyrkimys turvalliseen ja innostavaan ilmapiiriin, jossa jokainen työryhmän ja esiintyjäjoukon jäsen voi tulla nähdyksi omana itsenään sekä nykyhetkensä että menneisyytensä kanssa. Intensiivisessä työpajassa pohditaan taiteellispedagogisen prosessin vaiheita ohjaajan ja koreografin kannalta, jaetaan kokemuksia ja pohditaan tanssin merkitystä yhteiskunnassa. Kolmipäiväisen työpajan jälkeen Hanna Brotherus antaa osallistujille tehtävän, jonka myötä he jalkautuvat joko jo meneillään olevaan tai uuteen työprosessiin.

Työpajan purku- ja jatkosuunnittelupäivä pidetään Rovaniemellä 2.10.2017

Työpajaan valitaan 20 taiteilijaa, jotka ovat kirjoittaneet motivaatiokirjeen 15.6. mennessä: kokonaispituus kirjeelle on yksi A4. Valinnoissa painotetaan innostuneisuutta ja halua oppia uutta sekä päivittää ammattitaitoaan yhteisötaiteilijana. Tarve aitoon jakamiseen ja vuorovaikutukseen kollegoiden kanssa katsotaan eduksi. Ensisijaisesti työpajaan valitaan tanssin parissa jo työskenteleviä taiteilijoita. Motivaatiokirjeet pyydetään lähettämään kulttuurijohtaja Helka Ketoselle helka.ketonen@msl.fi

Valinnoista ilmoitetaan kesäkuun aikana.

Seuraa viestintää ja osallistu keskusteluun Facebookissa: KEHO – ainoa kotini maailmassa