Ajankohtaista

Löytyykö Pirkanmaalta ITE-taidetta?

ETSINTÄKUULUTUS: ITE Pirkanmaalla

Etsimme Pirkanmaan itseoppineita nykykansantaiteilijoita

Tiedätkö omaperäisiä itseoppineita taiteentekijöitä Pirkanmaalta? Anna heidät ilmi ITE Pirkanmaalla hankkeessa.

Maaseudun Sivistysliiton organisoima ITE-toiminta on maailmanmittaluokassa ainutlaatuinen nykykansantaiteen keräys- ja kartoitushanke. MSL on kartoittanut ITE-taidetta jo lähes kahden vuosikymmenen ajan eri puolilta Suomea ja nostanut heitä esiin näyttelyissä, tapahtumissa ja julkaisuissa. Uusin kartoitus on nyt alkamassa Pirkanmaalla.

ITE-taiteessa on voimakkaasti edustettuna eläkeikäisten maalaismiesten luovuus ja pihapiireihin sijoittuvat suuret teosympäristöt. ITE Pirkanmaan kartoituksen uskotaan tuovan mielenkiintoista vaihtelua ITE-taiteen totuttuun kirjoon. Pirkanmaalla yhdistyvät kiehtovalla tavalla kaupunki- ja maaseutukulttuuri, elinvoimaiset alakulttuurit sekä vahvat käsityöperinteet. Ehkä ITE-taiteilijoiden lisäksi löydämme kokonaan uusia ITE-taiteen ilmenemismuotoja.

Ilmianna naapurisi tai ilmoittaudu itse!

ITE-taide on usein tekijöidensä arjen keskelle kätkeytyvää, siksi tarvitsemme yleisön apua ITE-taiteilijoiden löytämiseksi. Tiedätkö omaperäisiä itseoppineita taiteentekijöitä Pirkanmaalta? Oletko kenties itse ITE-taiteilija. Kerro vinkkisi Maaseudun Sivistysliiton ITE Pirkanmaalla hankkeen koordinaattorille.

ITE Pirkanmaalla -kartoitushanke käynnistyy

ITE Pirkanmaalla -hankkeen tavoitteena on löytää alueelta omaperäisiä itseoppineita taiteentekijöitä, joiden työ ansaitsee näyttävän esittelyn omassa maakunnassa ja laajemminkin.

Vuosien 2017–2018 aikana kartoitetaan ja dokumentoidaan alueen itseoppineita nykykansantaiteilijoita sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Tavoitteena on saada kootuksi tietoa arkistoihin sekä käytettäväksi näyttely- ja julkaisutoimintaan ja kulttuurimatkailun tarpeisiin.

Tiedossa on jo nyt useita ITE-taiteilijoita ja ensimmäisiä uusia ilmiantoja jäljitetään. Työn etenemistä voi seurata Facebookista ITE Pirkanmaalla -sivulla.

Mitä on ITE-taide?

Lyhenne ITE tulee sanoista itse tehty elämä. ITE-taiteen ilmenemismuodot ovat mitä moninaisimpia. Tunnusomaista nykykansantaiteilijoille on itseoppineisuus ja omaperäinen kekseliäisyys, mikä näkyy niin aiheiden, tekniikoiden kuin materiaalienkin runsaana kirjona. Usein tekemisen tekniikoina ovat moottorisahaveisto, betoniveisto tai teosten koostaminen kierrätysmateriaaleista, mutta uusia tekemisen tapoja löytyy ja syntyy uusien ITE-taiteilijoiden myötä. Nykykansantaiteilijat eivät jäljittele tunnettuja taiteilijoita tai tyylejä. Teokset ovat yksilöllisiä ja ottavat usein kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Kuka on ITE-taiteilija?

Tyypillistä ITE-taiteilijoille on, että he eivät välttämättä miellä itsensä taiteilijoiksi tai tekemisensä taiteeksi. Ammatillista taiteen koulutusta heillä ei ole, vaan he ovat hankkineet oppinsa itse. Taideharrastajista he eroavat omaperäisyydellään ja sillä, että tekevät taidetta omassa arjen ympäristössään, omaksi ilokseen, tekemisen vimmasta ja kokeilemisen innosta.

Tee ilmianto!

Ilmoittaudu itse tai lähetä taiteilijan yhteystiedot ja valokuvia teoksista Maaseudun Sivistysliittoon.

Lähemmin asiasta kertoo projektikoordinaattori Minna Haveri:
minna.haveri@msl.fi
puh. 0400 165 323

ITE Pirkanmaalla -hanke

• Rahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto/ Pirkanmaa ELY-keskus.

• Kartoittaa alueen itseoppineita nykykansantaiteilijoita (ITE-taiteilijat) sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen vahvuuksia ja kiinnostavia ilmentymiä. Kartoitus tehdään vuosina 2017–2018. ITE-taiteilijoita haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Kerättävää aineistoa tallennetaan Internet-pohjaiseen arkistoon ja järjestetään niin, että sitä voi hyödyntää esimerkiksi näyttelyissä, tapahtumissa, julkaisuissa, viestinnässä ja matkailupalveluissa.

• Pirkanmaalaista ITE-taidetta esitellään Tampereen taidemuseon näyttelyssä vuodenvaihteessa 2017–2018 ja Työväenmuseo Werstaan kesänäyttelyssä vuonna 2018.

• Kokoaa esittelyaineiston yleisölle avoinna olevista ITE-taiteen pihapiireistä kesäksi 2018.

• Saattaa alueen nykykansantaiteen osaksi valtakunnallista ja kansainvälistä outsider-taiteen verkostoa.