Ajankohtaista

Nurkan takana -verkkoaineisto on avoin kaikille kasvattajille

Nurkantakana.fi

Nurkantakana.fi

 

Salainen puutarha, mobiilireitti maastossa vai aikamatka sadan vuoden taa?

NURKANTAKANA.fi -verkkoaineisto yhdistää kulttuurisia teemoja ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatukseen päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan toiminnassa. Aineisto on maksuton ja vapaasti hyödynnettävissä. Sen on laatinut Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura osana Maaseudun Sivistysliiton Paikan tuntu -hanketta.

Nurkantakana.fi sisältää kymmenen eri puolilta Suomea koottua ja mallinnettua ideaa kulttuuriympäristökasvatukseen. Nurkantakana.fi tarjoaa opettajille, ohjaajille, kasvattajille ja kouluttajille valmiita malleja lasten ja nuorten ympäristösuhteen sekä kulttuurisen osaamisen ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Kulttuurisen osaamisen merkitys kasvaa. Syksyllä voimaan astuvissa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa kulttuuristen taitojen tarve on huomioitu sekä laaja-alaisessa osaamisessa että oppiaineiden sisällöissä ja tavoitteissa. Nurkantakana.fi-aineisto tukee kouluja ja opettajia kulttuuriseen osaamiseen, ilmaisuun ja vuorovaikutukseen sekä kestävään kehitykseen liittyvien monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa.

Kadonneen jäljillä

Yksi aineistoon kuuluva malli on Porvoossa toteutettu Kadonneen jäljillä. Siinä digitaalisuus yhdistyy paikallishistoriaan ja lähiympäristön kadonneet paikat kohdataan mobiilisti. ”Mun tehtäväni on herättää näiden nuorten uteliaisuus omaa kaupunkia ja sen historiaa kohtaan. Huomaavat viimeistään aikuisina, että aika hieno paikka”, kokee projektia ohjannut aineenopettaja Titta Suvanto.

Nurkantakana.fi-aineisto pohjautuu eri puolella Suomea toteutettuihin projekteihin, joissa lapset ja nuoret tekevät itse pienoismalleja, performansseja ja näyttelyitä, osallistuvat patsaiden konservointiin, adoptoivat muinaismuiston sekä järjestävät paikalliselle historialliselle merkkihenkilölle syntymäpäiväjuhlat. Aineisto tarjoaa uutta myös harrastustoimintaan, joka huomioi lasten ja nuorten tarpeet ja oikeuden olla vaikuttava osa ympäristöä ja kulttuuria.

Mallit on helppo ottaa käyttöön sellaisinaan tai soveltaa omaan toimintaan, paikkakuntaan ja opetustyyliin sopiviksi. Haluamastaan mallista voi myös ladata kätevän pdf-pikaoppaan ja tutustua siihen syvemmin. Jokaisessa mallissa opastetaan myös, miten aloitat yhteistyön kunnan ja alueen muiden toimijoiden kuten taiteilijoiden, kotiseutuyhdistysten tai kaupunkisuunnittelun kanssa.

#Nurkantakana -kampanja

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Maaseudun Sivistysliitto toteuttavat syksyllä 2016 #nurkantakana-kampanjan. Kampanja tuo tutuksi nurkantakana.fi-aineiston ja tukee sen käyttöönottoa. Osallistu ja seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #nurkantakana.

Kampanja järjestää kaksi avointa tilaisuutta lasten ja nuorten kanssa toimiville tahoille ja ammattilaisille. Tule mukaan pohtimaan, miten voimme yhdessä tukea lasten ja nuorten ympäristösuhdetta sekä kulttuurista osaamista ja osallisuutta. KUTSU Aamiaiselle 15.9. ja Workshoppiin 6.10. liitteenä.

Kampanja on osa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Maaseudun Sivistysliiton Kulttuuriympäristösitoumusta.

Verkossa:

Nurkantakana.fi-aineisto

#nurkantakana-kampanja

Kulttuuriympäristösitoumus

Blogi

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Maaseudun Sivistysliitto 

Facebook:
https://www.facebook.com/kupekasvatus/

https://www.facebook.com/MaaseudunSivistysliitto/

Twitter:

@KuPekasvatus

@msl_fi

Instagram:
@kulttuuriperintokasvatus

@msl_fi

Slideshare:
KuPeKasvatus