Ajankohtaista

Miten kaupunkia muutetaan?

Kuka saa muuttaa kaupunkitilaa? Kenen kädenjälki näkyy? Onko kaupungissa paikkoja pysähtymiselle? Tästä keskustellaan Oulussa maanantaina 29.8.

Tyrnävällä ja Oulussa on laitettu kädet multaan ja muutettu tyhjää kaupunkitilaa yhteistyön voimin. Epäpaikka muuttuu omaksi tekemisen kautta, ja ennen huomaamattomaan ohikulkupaikkaan tekeekin yhtäkkiä mieli pysähtyä. Ympäristö heijastelee kulttuurin arvoja – kertoo siitä, mikä koetaan tärkeäksi. Viihtyisä kaupunki, jossa on tilaa ihmiselle ja aikaa pysähtymiselle, tukee asukkaiden hyvinvointia.

Keskustelutilaisuudessa Miten kaupunkia muutetaan? kuullaan kokemuksia Tyrnävän oleskelupuutarhasta ja Oulussa toteutetusta Tunne+Tila -teoksesta. Niiden kautta mietitään konkreettisella tasolla, mikä saa ihmisen tuntemaan, että hänellä on valtaa vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Yhteistyö eri tahojen välillä avaa uusia mahdollisuuksia, kun kuntalaiset, kunta ja kolmas sektori tekevät yhteistyötä.

Tilaisuus järjestetään maanantaina 29.8.2016 klo 13–15:30 ravintola Rauhalassa. Keskustelijoina ovat:

  • Marjukka Manninen, Tyrnävän kunnanjohtaja
  • Helena Illikainen, aluearkkitehti
  • Eliisa Koskela, Hyvän mielen paikat -hankkeen aluevastaava
  • Päivi Raivio, taiteilija-muotoilija
  • Olli Rantala, suunnittelupäällikkö, sivistys- ja kulttuuripalvelut
  • Jaakko Jokipii, projektipäällikkö, Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hanke
  • Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, Maaseudun Sivistysliitto

Tilaisuuden moderaattorina toimii Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Suomen aluepäällikkö Virpi Harilahti-Juola.

Tunne+Tila esimerkkinä kaupunkimuotoilusta Oulussa

TUNNE+TILA on helsinkiläisen taiteilija-muotoilija Päivi Raivion kaupunkimuotoilua, tilataidetta ja puutarhaa yhdistelevä paikkasidonnainen tilateos. Raivio kertoo, että luomalla viihtyisiä kaupunkilaisten yhteisiä tiloja hän samalla määrittelee kaupunkitilassa toimimisen rajoja. Usein kiellot ovat kuvitteellisia. Kaupunkien käyttämättömät tontit ja välitilat Raivio näkee potentiaalina ihmislähtöiselle tilojen kehittämiselle.

Oulun teos on Tunne+Tila -teosten sarjassa kolmas, ja siihen voi tutustua Oulun kaupunginteatterin viereisellä nurmialueella elokuun loppuun asti. Kaksi aiempaa teosta ovat sijoittuneet Raumalle ja Varkauteen. Teos on osa Maaseudun Sivistysliiton Paikan tuntu -hanketta.

Tyrnävän vanha pappila muuttuu kuntalaisten yhteiseksi pihamaaksi

Tyrnävän oleskelupuutarha on saanut kuluvana kesänä alkunsa Maaseudun Sivistysliiton Hyvän mielen paikat -hankkeesta, jossa luodaan uudenlaisia kohtaamispaikkoja kuntalaisille.

Yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa on vanhan pappilan vähälle käytölle jääneestä pihamaasta alettu muokata potager-henkistä oleskelupuutarhaa. Keskeisellä paikalla olevasta tilasta toivotaan kaikkien yhteistä pihamaata.

 

Lisätietoja:

Maaseudun Sivistysliiton aluepäällikkö Virpi Harilahti-Juola, virpi.harilahti-juola(at)msl.fi, puh. 040 678 1968.