Ajankohtaista

Murros-kurssilaiset tutustuvat työelämään MSL:ssä

Maaseudun Sivistysliitto saa kevättalven ajaksi työyhteisöönsä tuoretta, ulkopuolista näkökulmaa, kun opiskelijat Olli Happonen, Tatiana Järvenpää ja Joonas Levonen Helsingin yliopiston Murros-kurssilta tutustuvat työelämän käytäntöihin. Heidän oppimistehtävänään on osallistua MSL:n verkko-opiston  testaamiseen ja kehittämisen ideointiin.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos toteuttaa uudenlaista pilottikurssia, jolla opiskelijat tutustuvat työelämän muutokseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja projektityöskentelyyn sekä pääsevät opettelemaan ryhmätyötaitoja ja verkostoitumaan työelämän toimijoiden kanssa. Opiskelijoita ohjaavat tutoreina Kirsi Saarikangas ja Aino-Maija Hiltunen.

3–4 opiskelijan tiimit perehtyvät yhteistyökumppaniyritysten ja -järjestöjen toiminnassa vaikuttaviin muutostekijöihin ja laativat itsenäisesti opettajatutorin avustuksella niihin ratkaisuehdotuksen. Opiskelijat pääsevät ryhmänä etsimään konkreettisia ratkaisuja aitoihin kysymyksiin, jotka ovat ajankohtaisia yhteistyökumppanien toiminnassa.

Kurssi eroaa perinteisestä työharjoittelusta, jossa yksittäiset opiskelijat tutustuvat työelämään sen alimmilta portailta alkaen. Se myös haastaa alakohtaiset lokerot: historian opiskelija saattaa päästä pohtimaan kirjallisuuden kysymyksiä, kansatieteen opiskelija globaalia taloutta.

Lopputyönään ryhmät laativat vapaamuotoisen esityksen ratkaisuksi heille esitettyyn kysymykseen tai haasteeseen. Ratkaisut esitetään avoimessa loppuseminaarissa. Kurssi arvostellaan työharjoittelun tavoin ja siitä saa lisäksi työtodistukseksi käyvän todistuksen.

Maaseudun Sivistysliitosta murroslaisten kanssa työskentelyä vetävät koulutussuunnittelijat Susanna Palkkimäki ja Suvi Kaljunen ja tiimiin osallistuvat myös kulttuurijohtaja Helka Ketonen ja kulttuurituottaja Raija Kallioinen.

Murros-kurssin yhteistyökumppaneina ovat MSL:n lisäksi Lukukeskus, WSOY ja metsäalalla toimiva Indufor Oy.

Murros-kurssilaiset Tatiana Järvenpää, Olli Happonen ja Joonas Levonen tutoriensa kanssa ensitapaamisella työharjoittelupaikassaan Maaseudun Sivistysliitossa.